Saretik - Traduccions

Nota legal

1.Dades identificatives

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web és Saretik Hizkuntza Zerbitzuak, SL (d’ara endavant Saretik), amb domicili a aquests efectes al carrer Iurre auzoa 4, behea, 20400 Tolosa, Gipuzkoa, número de C.I.F.: B20930665 inscrita en el Guipúscoa, en el tom 2300, llibre 0, foli 1, full SS-28569, inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: saretik@saretik.eu del lloc web.

2.Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de Saretik atribueix la condició d’USUARI, la qual comporta, a partir d’aquest accés i/o ús, l’acceptació de les Condicions Generals d’ús indicades. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

3.Ús del portal

saretik@saretik.eu ofereix accés a una gran quantitat d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts” a Internet que són propietat de Saretik o dels seus llicenciadors, als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat derivada de fer ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén a la necessitat, si s’escau, de registrar-se per tal d’accedir a determinats serveis o continguts.

L’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en registrar-se. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable. L’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet tanmateix a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple, els serveis de xat, fòrums de debat o grups de notícies) que Saretik ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic- il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Saretik, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges. Saretik es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a ser publicats. En cap cas, Saretik serà responsable de les opinions expressades pels usuaris mitjançant els fòrums, xats, o altres eines de participació.

4.Protecció de dades

Saretik compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica, el Reglament (UE) 2106/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i les normatives vigents a cada moment, i vetlla per garantir un ús i tractament de les dades personals de l’usuari correcte, durant el temps necessari per dur a terme la finalitat per la qual van ser recollides aquestes dades. Per aquest motiu, al costat de cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a saretik@saretik.eu, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i l’informarà sobre la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau.

Així mateix, Saretik informa que, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic li sol·licitarà el seu consentiment per tal de tractar el seu correu electrònic amb finalitats comercials en tot moment.

5.Propietat intel·lectual i industrial

Saretik, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que aquesta conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeos, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció dels materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Saretik o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització Saretik. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Saretik. Pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per fer-ne un ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de Saretik.

6.Exclusió de garanties i responsabilitat

Saretik no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per tal d’evitar-ho.

7.Modificacions

Saretik es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal: canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

8.Enllaços

En cas que a http://www.saretik.eus s’incloguin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Saretik no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Saretik assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.Dret d’exclusió

Saretik es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10.Generalitats

Saretik perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11.Modificació de les condicions i durada

Saretik podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí establertes i les publicarà degudament tal i com aquí apareixen.

La vigència de les condicions esmentades dependrà de l’exposició que se’n faci i aquestes seran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12.Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Saretik i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tolosa.